Základní podmínky ankety

Pořadatelem ankety Smart Banka na stránce SmartBanka2022.cz je 24net, s. r. o.

Cílem ankety Smart Banka je na základě porovnání funkcí bankovních aplikací a hlasování veřejnosti sestavit žebříček nejlepších mobilních bankovních aplikací v roce 2022. Nejlepší aplikace tedy budou takové, které disponují nejvíce funkcemi, jimž lidé dají v hlasování největší váhu.

Do prvního ročníku ankety byly zařazeny retailové banky působící v České republice s plnohodnotným mobilním bankovnictvím, tj. s bankovními aplikacemi pro chytré telefony.

Hlavní kategorií ankety je ocenění „Smart Banka 2022“, přičemž o vítězi rozhodne hlasování veřejnosti (viz výše). Pořadatel ankety má právo udělit ocenění za první až třetí místo. Zvláštní cenou je Cena sympatie, která se uděluje bance s nejvyšším počtem hlasů získaných v otázce č. 3  „Která banka má podle Vás nejlepší mobilní aplikaci?“. Odborná redakce může rozhodnout, že některou z cen neudělí.

Účastníci ankety, kteří platně odhlasují na webových stránkách SmartBanka2022.cz, tj. odpoví minimálně na prvních pět povinných otázek v anketě, budou na konci ankety zařazeni do slosování o mobilní telefon Honor 70. Každý může v anketě hlasovat jen jednou, duplicitní hlasy budou smazány.

Veřejné hlasování v anketě Smart Banka 2022 poběží od 21. 11. 2022 do 21. 12. 2022. Výsledky budou následně vyhlášeny na stránce SmartBanka2022.cz a mobilenet.cz.

Účastí v anketě, resp. soutěži o mobilní telefon Honor 70, vyjadřuje každý účastník souhlas s obecnými pravidly spotřebitelských soutěží pořádaných společností 24net, s. r. o., ze kterých mimo jiné vyplývá, že do ankety se může přihlásit každá fyzická osoba starší 18 let, s výjimkou zaměstnanců pořadatele, partnerů ankety a jejich rodinných příslušníků.

Zapojením do ankety účastník také souhlasí se zásadami ochrany a zpracování osobních údajů společnosti 24net, s. r. o. Jedná se o souhlas se zpracováním osobních údajů Pořadatelem za účelem jejich využití pro reklamní účely Pořadatele, zejména pro zveřejnění jména, příjmení a adresy, fotografie nebo videa výherce mobilního telefonu Honor 70 ve slosování mezi účastníky ankety.

Na závěr si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž zkrátit, prodloužit, přerušit nebo zrušit, jakož i změnit její pravidla. Jakoukoli změnu pravidel nebo zrušení ankety oznámí Pořadatel na internetových stránkách SmartBanka2022.cz a mobilenet.cz.